ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت


خلاصه کتاب

كتاب حاضر مجموعه شعرهاي برگزيده جشنواره هاي دفاع مقدس سال هاي 88 و 89 و 90 استان مركزي مي باشد كه به كوشش بابك روزه و شاهرخ حكمت مي باشد.


قیمت پشت جلد: 220000 ریال
قیمت برای شما: 220,000 ریال
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی

دفتر اوّل (شعر دفاع مقدس)سيمين صمغ آبادي ـ ساوهعليرضا داوودي نسب ـ اراكمريم اصلاني ـ دليجانمسعود بماني ـ شازندميثم مهر افشان ـ اراكمينا احمدي ـ خمينفائزه اميني ـ اراكمريم حسنعلي ـ دليجانسميرا جعفر پور ـ ساوهمحمد زارعي ـ دليجانآزاده آرامي ـ ساوهحيده پارسافر ـ ساوهمحمد زارعي ـ دليجانزهرا محمودي ـ ساوهعلي اصغر ذاكري ـ ساوهعلي اصغر ذاكري ـ ساوهزينب رحيمي آشتياني ـ آشتيانجبار قدمي ـ اراكزهرا منصوري ـ ساوهعلي اصغر ذاكري ـ ساوهسيد مجيد حسيني ـ اراكدفتر دوّم (شعر عاشورايي با محوريت دفاع مقدس)مريم اصلاني ـ دليجانمريم اصلاني ـ دليجانزهرا محمودي ـ ساوهمحمد علي رحيمي ـ ساوهميلاد تقوايي راد ـ اراكنغمه داوري ـ كميجانجبار قدمي ـ اراكعلي اصغر ذاكري ـ ساوهزهرا منصوري ـ ساوهزهرا محمودي ـ ساوهفاطمه آل طاها ـ خميندفتر سوّم (شعر مقاومت ملل)اميد خسروي ـ خمينزهرا زيدي ـ آشتياناميد خسروي ـ خميناميد خسروي ـ خميناميد خسروي ـ خميناميد خسروي ـ خمينفروزان سيدي ـ خمينمنصوره طاهري آشتياني ـ آشتيانمسعود بماني ـ شازنديدالله عليخاني ـ خمينيدالله عليخاني ـ خمينبابك روزبه ـ اراكدفتر چهارم (شعر كودك و نوجوان دفاع مقدس)زهرا محمودي ـ ساوهصغري عبدي ـ تورهسيمين صمغ آبادي ـ ساوهزهرا محمودي ـ ساوهرضا فلاح ـ ساوهچگونگي برگزاري جشنواره هاي شعر دفاع مقدس استان ها

موارد بیشتر arrow down icon